Monday , 23 September 2019
Home » zee telugu

zee telugu

Omkaram Yogakshemam 19th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 19th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Krishna paksha, Chaturdi. ee roju Somavaram Sankashtahara chaturdi. ee roju Draupadi Jayanthi.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 16th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 16th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Krishna paksha, Pratipada. ee roju Shukravaram Danishta Nakshatram taruvata Shatabhisha Nakshatram.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 14th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 14th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Shukla paksha Chatrudashi taruvata Pournami, ee roju Budhavaram Sravana Nakshatram.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 13th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 13th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Shukla paksha Trayodashi sayankalam Chatrudashi, ee roju Mangalavaram Uttara Ashada Nakshatram. ee roju Kuja Jayanthi ( Angaraka Jayanthi ).

Read More »

Omkaram Yogakshemam 7th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 7th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Shukla paksha Saptami, ee roju Budhavaram Swathi Nakshatram.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 6th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 6th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Shukla paksha Shashti, ee roju Mangalavaram Siriyala Shashti, Subramanya Shashti ani kuda antaru. ee roju Mangala Gouri vrathamu.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 5th August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 5th August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Dakshinayana Varsha Rutu Sravana masa Shukla paksha Panchami, ee roju Somavaram Naagula Panchami, Garuda Panchami.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 1st August 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 1st August 2019. Sri Vikarinama Samvasara Grishma Rutu Ashada masa Krishna paksham, ee roju Aamavasya madyanam taravata prathama prarambam avtundi.

Read More »

Omkaram Yogakshemam 30th July 2019

Omkaram by Devishree Guruji. Today’s Omkaram Yogakshemam 30th July 2019. Sri Vikarinama Samvasara Grishma Rutu Ashada masa Krishna paksham, ee roju Trayodashi sayantram Chaturdashi Masa Shiva Ratri Aarudra Nakshatram ( Rudra Nakshatram) sayantram Punarvasu Nakshatram.

Read More »